“Panterki” on the planet of sport!

“Panterki” odwiedziły planetę sportu na języku angielskim: football, skipping ropes, hula hoops,  tunnel tent, basketball. GREAT FUN!

Przejdź do treści