OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY “POMAGAMY PTAKOM”.

KONKURS

Zachęcamy dzieci pięcio i sześcioletnie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomagamy ptakom”. Organizatorem konkursu jest firma Rolimpex z Iławy.

Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na konieczność dokarmiania ptaków w okresie zimowym, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką, przedstawiającej, w jaki sposób możemy pomóc zimującym ptakom. Więcej informacji u wychowawców grup.

Zapraszamy do udziału.

Przejdź do treści