Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Niedźwiadki

javascript:;

Niedźwiadki obchodziły Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Nasze spotkanie rozpoczęło się od zabawy „Iskierka przyjaźni”, natomiast hasło przewodnie tego dnia brzmiało: „Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”. Rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Wytłumaczyliśmy sobie trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję, z których stworzyliśmy słoneczko – symbolizujące przyjaźń, zgodę i wyrozumiałość. Był to dzień, w którym Niedźwiadki przypomniały sobie również zasady kodeksu przedszkolaka po to, aby kształtować właściwe postawy w grupie. Promocja tolerancji miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.

Przejdź do treści