„Międzynarodowy Dzień Tolerancji” – Niedźwiadki

W tym tygodniu dzieci z grupy Niedźwiadki w myśl piosenki M. Jeżowskiej: „Żeby dziś na całym świecie mogły żyć szczęśliwe dzieci…” omówiły bardzo ważne tematy. Obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Tolerancji” połączony z „Dniem Życzliwości”, rozmawialiśmy o różnicach między ludźmi i potrzebie tolerancji wobec siebie. Dzieci rozwijały umiejętność czytania i omówiły bardzo trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję. Niedźwiadki dowiedziały się również, dlaczego warto być życzliwym dla innych. Świętowaliśmy również „Dzień Praw Dziecka”, podczas którego dzieci poznawały swoje prawa, ale również wymieniały, jakie mają obowiązki. Wszystko to było pretekstem do powtórnego omówienia kodeksu przedszkolaka i dobrych manier, po to aby być życzliwym dla siebie w każdej sytuacji.

Przejdź do treści