Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”

Przedszkole Miejskie w Lubawie kolejny raz aplikowało o międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi” XVIII edycji programu EkoSchools „Szkoły dla Ekorozwoju 2019/2020” realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Nasz projekt dotyczył obszaru „Bioróżnorodność i natura”.

Działania w ramach projektu pt. „Upiększamy nasz ogród” zyskały uznanie organizatorów, przyniosły wiele radości naszym wychowankom i szereg korzystnych zmian w otoczeniu naszego ogrodu. Mamy ciekawe zakątki do zabaw, badania, odkrywania i doświadczania bogactwa przyrody dla dzieci oraz nowe siedliska dla zwierząt, ptaków i owadów.

Za przeprowadzone działania otrzymaliśmy upominek – zestaw edukacyjny „Ekologia na co dzień”, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jednocześnie podziękowania ślemy wszystkim uczestnikom projektu.

Zdjęcie przedstawia grupę „Niedźwiadki”, dyrektora przedszkola i 4 koordynatorki projektu. Dzieci prezentują „Zieloną flagę” symbol EkoSchols i nagrodę – plansze dydaktyczne o tematyce ekologicznej.

Przejdź do treści