Mali artyści

Kontakt z muzyką daje dzieciom możliwość osiągnięcia lepszych efektów i rezultatów w czynnościach życiowych, w kontaktach międzyludzkich, nauce i rozwoju. Muzyka wzmaga kreatywność, podnosi rozwój percepcji, usprawnia motorykę. Co tygodniowe spotkania małych artystów z Panem Bartkiem daje dzieciom możliwość muzycznego rozwoju.

Przejdź do treści