“Lwiątka” – “English corner” – styczeń.

W styczniu „Lwiątka” utrwalały nazwy zabawek, określały ich położenie, używając przyimków miejsca „in”, „ on” , „under”. Dzieci utrwalały nazwy liczebników, produktów żywnościowych, opisywały ulubione składniki potrzebne do przygotowania pizzy.

Wykonywały piosenki pt. „The Food Flash”, „Let’s Make a Pizza”, „Shopping for Food”, „Hurray for Grandma”. Utrwalały nazwy czasowników.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści