“Lwiątka” – English corner” – listopad.

„Lwiątka” w listopadzie na zajęciach języka angielskiego poznały słownictwo związane z dniem i nocą: day, night, sun, star(s). Dzieci obrazowały poznane słowa ruchem i gestem, rozpoznawały je w piosence „Good Day, Good Night”. Poznały nazwy przeciwieństw: quiet, noisy, przyporządkowywały obrazki do grup: ciche i głośne. Rozwijały rozumienie ze słuchu na podstawie historyjki „Story 3. Przeliczały, np. ryby w zakresie 3. Utrwalały słowa oznaczające czynności: get up, sleep, let’s play oraz nazwy kolorów w zabawach manipulacyjnych rozwijających motorykę małą.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Misia bawiły się z misiami w obecności wolontariuszy.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści