“Lwiątka” – “English corner” – listopad

„Lwiątka” w listopadzie przypomniały sobie nazwy kolorów, cyfr, pomieszczeń w domu, słownictwo związane z pogodą, sportem, rozróżniały na obrazkach nazwy wybranych zawodów. Ilustrowały gestami i ruchem piosenki pt. „The Sports Flash”, „I Like Sport”. Śpiewały piosenkę pt. „Teddy Bear”. Odgrywały scenki sytuacyjne, podczas których stosowały odpowiedzi „Yes, I do!”, „No, I don’t” na pytania typu: Do you like skipping? Reagowały na polecenia wydawane w języku angielskim, np. „look at” – spójrz na, „listen” – posłuchaj, – pokoloruj, „point to the…” – wskaż, „say” – powiedz, „help me find” – pomóż mi znaleźć, „count” – policz, „put the stickers”  –  przyklej naklejki, „jump up high” – podskocz, „turn around” – obróć się, itp. Brały udział w zabawach manipulacyjnych, tanecznych, ruchowych, grały w gry, układały plakaty.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska.

Przejdź do treści