“LWIĄTKA” – “ENGLISH CORNER” (październik)

“Lwiątka” na zajęciach z języka angielskiego w październiku brały udział w grach dydaktycznych, w zabawach  ruchowych, zręcznościowych, wykonywały ćwiczenia gimnastyczne w parach, powtarzały rytuały związane z tokiem zajęć, ilustrowały gestami i ruchem piosenki: „One, two, three…”, “Head and shoulders”, “Teddy Bear” i wyliczankę “Stepping  into English”. Podczas zabaw starały się zgodnie współpracować z koleżankami i kolegami i przestrzegać  ustalonych reguł. Rozróżniały i nazywały wybrane  kolory, liczby w zakresie 6 i figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Odpowiadały na pytanie „How old are you?” i określały własny wiek „I’m 4” , „I’m 5”. Dzieci potrafią  reagować na polecenia: „look”, „listen”, „say”, „point”, „stick”, „stand up”, „sit down”.

Szczegóły w galerii. Zapraszam Ewa Raszkowska.

Przejdź do treści