Logorytmika na wesoło

Dzisiejszy dzień minął pod hasłem “Logorytmika na wesoło”. Założeniem logorytmiki jest wykorzystanie słowa lub muzyki w połączeniu z ruchem dla realizacji takich celów jak: rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej; nauki odbioru poprawnego wzorca słownego, muzycznego, rytmicznego; nauki prawidłowego oddechu; usprawniania aparatu artykulacyjnego. Logorytmika daje możliwość ćwiczenia funkcji mowy w grupie, zakłada kształtowanie inwencji twórczej. Dzisiejsze zabawy tematycznie były związane z zimą i mimo, że za oknem wiosna;-) to zabawy “Na sanki” i “Bitwa na śnieżki”dały dzieciom mnóstwo radości. Zapraszamy do galerii!!!

Przejdź do treści