“Krokodylki” – “English corner” – czerwiec.

W czerwcu „Krokodylki” poznały nazwy wybranych środków transportu, klasyfikowały pojazdy, rozróżniały przymiotniki: fast, slow, big, small, grały w grę planszową „The vehicles”.

Poznały tematykę związaną ze światem podwodnym, wysłuchały opowiadanie pt. „The Little Mermaid”, układały historyjkę obrazkową związaną z treścią wysłuchanego opowiadania, poznały nazwy zwierząt żyjących w morzach i oceanach.

Nazywały miejsca letniego wypoczynku, np. forest, see, lake, park, garden itp. Układały plakat „Buiro podróży – Tola” oraz puzzle. Nazywały wybrane czasowniki związane z wakacyjnyi zabawami, np. swim, play, jump, itp. Brały udział w zabawach ruchowyc teatralnych i grach dydaktycznych, wykonywały zadania na kartach pracy.Dzieci uważnie wysłuchały rad warunkujących bezpieczne wakacje.

Na ostatnich zajęciach oglądały książkę pt. „My World Starter” nowej ery oraz zestaw kart obrazkowych z języka angielskiego, które samodzielnie wykonały w ciągu całego roku szkolnego i zgromadziły we własnych teczkach ofertowych.

„Krokodylki” życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji i zapraszam do galerii.

Ewa Raszkowska

 

 

Przejdź do treści