konkurs plastyczny “Kolorowe skarpetki”

Zapraszamy dzieci i rodziców do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:
„Kolorowa skarpetka – symbol niepasującego chromosomu, tolerancji i zrozumienia”.

Temat prac jest dość obszerny i pozostawia ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!

Cele konkursu:
– uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
– zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
– rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
– kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne). Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4, zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi. Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę, pomysł i wykonanie. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje i szczerość bijąca z Waszych dzieł !
Prace należy złożyć u wychowawcy w grupie do 5 marca 2018 r.
Każda praca musi być trwale opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem. Do pracy powinna być załączona metryczka (do pobrania u wychowawcy) wypisana drukowanymi literami. Prace bez dołączonej wypełnionej i podpisanej Metryczki zostaną zdyskwalifikowane.
Rozstrzygnięcie konkursu 17 marca 2018 r.
Przewidziane nagrody: nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Prace z naszego przedszkola będą oceniane w kategoriach:
– dzieci przedszkolne (prace indywidualne): miejsca I-III oraz wyróżnienia
– prace grupowe (m.in. przedszkola, szkoły, fundacje, stowarzyszenia, kluby) miejsca I-III oraz wyróżnienia
– niepełnosprawne dzieci przedszkolne (prace indywidualne) miejsca I-III oraz wyróżnieni
– kategoria rodzinna: miejsca I-III oraz wyróżnienia
Koordynator konkursu na terenie placówki: Dorota Żmudzińska

Przejdź do treści