KONKURS LOGOPEDYCZNY z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

KONKURS LOGOPEDYCZNY

z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie  pt. „Łamańce językowe

w ulubionym wierszu Juliana Tuwima”’

Zadaniem dziecka jest stworzenie ilustracji do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

(praca ma przedstawiać  obrazek – słowo  zawierające trudne głoski)

Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości i uwagi słuchowej, wzbogacanie słownictwa dziecka,

a także umiejętności wypowiedzi.

Celem konkursu jest również inspiracja do zabawy słowem,

tworzenie atmosfery do zabawy poezją,

czerpanie radości ze wspólnej pracy z rodzicem przy tworzeniu ilustracji plastycznych.

Praca może być wykonana dowolną techniką, format pracy A3, praca płaska.

Prace należy dostarczyć do wychowawcy grupy w terminie do 15.03.2017r.

Zapraszamy do udziału, najciekawsze prace nagrodzimy.

 

Przejdź do treści