Kickboxing w “Reniferkach”

W dniu dzisiejszym “Reniferki” rozpoczęły przygodę ze sportami walki. Poznały pozycję walki ze zmianą strony oraz ciosy proste. W Przedszkolu Miejskim w sposób szczególny troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną naszych dzieci. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz kickboxingu odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia sportowe mają na celu nie tylko rozwijanie sprawności fizycznej, ale także kształtowanie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie w ramach zespołów oraz promowanie rywalizacji w duchu fair play. Dzieci podczas zajęć są nagradzane wyłącznie za indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci.

 

 

Przejdź do treści