“Kangurki”- “English corner” – styczeń.

W styczniu dzieci utrwalały nazwy liczebników podczas zabawy z zegarami. Poznały przyimki miejsca „in”, „on”, „under” i dostrzegały relacje między przedmiotami, zabawkami z ich uwzględnieniem. Poszerzały zakres leksykalny o nazwy produktów żywnościowych, głównie warzyw i owoców poprzez udział w zabawach poznawczych, komunikacyjnych, grach dydaktycznych, zabawach ruchowych, muzycznych, rytmicznych, słuchowych, manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki, badawczych, sensorycznych, z elementami dramy, teatralnych, twórczych. Podejmowały próby aktywnego wykorzystywania poznanego słownictwa podczas opisywania swoich ulubionych produktów żywnościowych i składników potrzebnych do przygotowania pizzy. Rozwijały sprawność komunikacyjną poprzez próby zadawania pytań „Can I help you? i udzielania odpowiedzi stosując konstrukcję: „I’d like some…”. Rozwijały sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść. Odpowiadały na proste pytania związane z treścią historyjki, odgrywały treść historyjki za pomocą kukiełek, rekwizytów. Wykonywały piosenki pt. „The Food Flash”, „Let’s Make a Pizza”, „Shopping for Food”. Utrwalały strukturę językową „If you like (broccoli), clap your hands (run/…)! Utrwalały nazwy czasowników.

Ponadto w związku z obchodami Dnia Babci i Dziadka ilustrowały gestem i ruchem piosenkę pt. „Hurray for Grandma”.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści