“Kangurki” – “English corner” – marzec

 

„Kangurki” w marcu na zajęciach z języka angielskiego zapoznały się i osłuchały z nazwami dzikich zwierząt. Rozpoznawały i nazywały dzikie zwierzęta na obrazkach, opisywały cechy ich wyglądu i sposobu życia, określały miejsce ich występowania, rozwiązywały zagadki. Odgrywały treść rymowanki pt. „The Wild Flash” i rapu pt. „The Monster Island”. Słuchały piosenki tematycznej „Who Am I?”. Grały w „Memory” i w bawiły się kartami obrazkowymi „Snap Zoo”. Rozwijały sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki za pomocą kukiełek i rekwizytów. Utrwalały słownictwo w zabawach tematycznych, poznawczych, sensorycznych, manipulacyjnych, plastycznych, muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych i komunikacyjnych. Ćwiczyły czytanie globalne.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści