“Kangurki” – “English corner” – luty.

W lutym „Kangurki” zapoznały się z nazwami części ciała podczas globalnego odczytywania wyrazów, nazywania obrazków, układania, rysowania i opisywania kukiełek, masek oraz podczas zabaw ruchowych, gier i rozwiązywania zagadek. Dzieci odgrywały wylicznkę pt. „The Body Flash”, tańczyły  rap “It Is Healthy!”, utrwalały rymowankę “I wash my hair”.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści