“Kangurki” – English corner” – kwiecień.

„Kangurki” w kwietniu poznały nazwy czynności związane z pracą w ogrodzie: „digging holes”, „planting seeds”, „watering seeds”, „picking flowers”, słownictwo potrzebne do opisywania procesu wzrostu rośliny od nasiona do kwiatu, nazwy insektów. Uczestniczyły w tematycznej zabawie plastycznej pt. „Make your garden”. Odgrywały i ilustrowały gestami wyliczankę pt. „The garden flash”, piosenkę pt. „Can I help?” i wiersz pt. „ I grow, grow, grow!”. Utrwalały słownictwo związane z rodziną, np. „mummy”, „daddy”, „grandma”, „grandpa”. Poznały treść historyjki pt. „The tortoise and the Hare” . W związku z dniami: „Prima aprilis”, „Dzień Ziemi” i Świętami Wielkanocnymi wykonywały prace plastyczno-techniczne i utrwalały poznany zakres leksykalny.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści