Język niemiecki w Słonikach

Słoniki na zajęciach języka niemieckiego śpiewały piosenki ” Rommel Bommel”, “Laterne”, “Lasst uns froh und munter sein”. Dzieci miały także możliwość zapoznania się z wersją wizualną ww. piosenek.

Przejdź do treści