JĘZYK ANGIELSKI W MOK

Na zajęciach jęz. angielskiego dzieci poznawały słownictwo związane z domem. Uczyły się nazw pomieszczeń oraz niektórych  elementów ich wyposażenia. Końcowym elementem było wykonanie rysunku własnego pokoju i zaprezentowanie go.

Przejdź do treści