DZIEŃ FLAGI

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Patriotyzm – to przywiązanie do swej Ojczyzny i narodu, umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Patriotyzm – to troska o swoją Ojczyznę. To gotowość do pracy dla jej dobra, dążenie do służenia jej i w razie potrzeby jej obrona. To także solidaryzowanie się z własnym narodem i społecznością na dobre i na złe.

Aby dobrze wychować dzieci w duchu patriotyzmu i związanymi z nim wszelkimi wartościami wskazanym jest, aby już od najmłodszych lat dzieci miały możliwość uczestniczenia bezpośrednio, bądź pośrednio w różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym. Przy takich okazjach dzieci  uczą  się szacunku dla symboli narodowych oraz poczucia dumy z przynależności narodowej.

Przejdź do treści