Dzieci z grupy Żółwiki poznają zawody rodziców- sekretarka szkolna

Dzieci z grupy Żółwiki odwiedziły po raz pierwszy Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie. Celem wizyty było poszerzenie i rozwijanie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów rodziców, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. Na początku wizyty dzieci zostały przywitane przez Panią Grażynkę – mamę Ksawerego, która na co dzień wykonuje zawód “sekretarki szkolnej”. Przedszkolacy w gabinecie sekretariatu  z dużym zainteresowaniem rozglądały się wokół siebie. Pani Grażyna ciekawie opowiedziała o swojej pracy i codziennych obowiązkach m.in wydawanie legitymacji szkolnych,  prowadzenie księgi uczniów. Dzieci dowiedziały się  również jak działa faks, kserokopiarka, drukarka oraz jak często prowadzone są rozmowy przez telefon stacjonarny i pocztę elektroniczną. Dowiedziały się również o systemie monitoringu, dzięki którym  dzieci uczęszczające do szkoły mogą czuć się bezpieczniej. Po ciekawej i pełnej wrażeń wycieczce dzieci wróciły do przedszkola.

Serdecznie dziękujemy pani Grażynie za poświęconą nam uwagę, czas i ciekawe przedstawienie tematu!

Przejdź do treści