Doskonalimy słuch dziecka

Jak stymulować prawidłowy rozwój słuchowy Twojego dziecka? Przedstawiamy specjalny zestaw ćwiczeń i zabaw, które wspomogą uwagę słuchową Twojego dziecka, a przy tym sprawią, że będzie to doskonała zabawa. Sprawdź jakie to proste!
Zabawy mają na celu:
• usprawnianie słuchu fizycznego – rozwijanie wrażliwości na dźwięki, natężenie, tempo, rytm
• stymulowanie percepcji słuchowej – rozpoznawanie, identyfikację i różnicowanie dźwięków
• poprawę uwagi słuchowej dziecka – analizowanie tego, co dziecko słyszy.

Zabawy rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka przygotowują dziecko do właściwej percepcji dźwięków mowy, rozwijania słuchu mownego.

1. Reagowanie na dźwięki.
Obserwuj dziecko w sytuacji, kiedy w jego otoczeniu odtwarzane są dźwięki (dzwonek telefonu, odkurzacz, pukanie do drzwi, odkręcanie wody, tykanie zegara, …). Czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku? Jeśli jest nieuważne, zwróć uwagę dziecka na dźwięk. Powiedz np.: „Słyszę tykanie zegara, słyszę …”. Jeśli nie reaguje, sprawdź słuch dziecka.

2. Zabawa: „Co słyszą moje uszy?”

Porównywanie wrażeń słuchowych z zasłoniętymi i odsłoniętymi uszami. Porozmawiaj z dzieckiem o znaczeniu słuchu. Zastanówcie się razem, dlaczego uszy są ważne, co im zawdzięczamy.

3. Zabawa „Rozpoznaj dźwięk”

Zabawy z przedmiotami codziennego użytku wydającymi dźwięki np. klucze, monety, sztućce, gazeta, czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą, itp. Mama, tata prezentuje dźwięki przedmiotów i po prezentacji można rozpocząć zabawę w rozpoznawanie. Dziecko nie może widzieć podczas odgadywania przedmiotów.
Zagadki z instrumentami – cymbałki, bębenek, grzechotka, itp. Dziecko odwraca się i słucha dźwięku instrumentu. Odgaduje i sprawdza. Jeśli nie pamięta nazwy może wskazać gestem instrument.
Zabawa w odgadywanie i identyfikowanie różnych głosów zwierząt oraz dźwięków otoczenia.

4. Różnicowanie dźwięków

Możemy wykorzystać w tej zabawie przedmioty np. pokrywkę od garnka, blachę do pieczenia ciasta, drewniany tłuczek, (…) lub instrumenty np. cymbałki, ksylofon, pianino, gitarę, skrzypce, (…). Dziecko odgaduje prezentowany dźwięk. Jaki dźwięk słyszysz?
Czy to był dźwięk głośny – czy dźwięk cichy?
Czy było dużo dźwięków – czy mało dźwięków?
Czy słyszysz dźwięk długi – czy dźwięk krótki?
Czy to był dźwięk wysoki („cienki”) – czy dźwięk niski („gruby”)?
Przed rozpoczęciem zabawy prezentujemy w/w dźwięki i wyjaśniamy pojęcia: głośny – cichy, długi – krótki, (…)

5. Odtwarzanie rytmów granych na bębenku

np.:
głośny, cichy, cichy – głośny, cichy, cichy, (…),
cichy, głośny, głośny – cichy, głośny, głośny, (…),
cichy, cichy, głośny, głośny – cichy, cichy, głośny, głośny, (…).

6. Lokalizacja dźwięku

zabawa: „Szukamy dźwięku” – dziecko szuka ukrytego przedmiotu, który wydaje dźwięk (np. budzik, telefon, …).

7. Identyfikacja dźwięku

zabawa: „Rozpoznajemy odgłosy” – z klatki schodowej, podwórka, drugiego pokoju, np. słyszę jadący samochód, gra telewizor, w kuchni włączony jest czajnik, w łazience szumi woda, itp.

8. Uważne słuchanie

zabawa: „Ile dźwięków słyszysz?”. Policz uderzenia w bębenek, stuknięcia o blat stołu. Dziecko zamyka oczy i liczy dźwięki wystukiwane przez osobę prowadzącą zabawę.
rozpoznawanie znanych piosenek, znanych melodii. Włączamy znaną melodię lub nucimy. Dziecko odgaduje tytuł lub słowa piosenki.

9. Rozpoznajemy głos ludzkiej mowy

dziecko z zamkniętymi oczami odgaduje, czyj głos słyszy:
„Kto mnie woła?” – dziecko nie widzi osób, które je wołają. Można utrudnić zgadywanie i zmieniać barwę i natężenie głosu, np. tata woła córeczkę „cienkim” głosem, itp.
„Rozpoznawanie głosów: kobiety, mężczyzny, dziecka” – dziecko zamyka oczy i słucha nagranych głosów. Czy to był głos pani, pana, czy dziecka?

10. Uważne słuchanie i rozumienie mowy

powtarzanie słów przy dźwiękach zakłócających: przy otwartym oknie z odgłosami otoczenia, przy muzyce, przy nagranej rozmowie, w ciszy. W trakcie zabawy dziecko zamyka oczy, a mama lub tata wypowiada słowa, które dziecko powtarza. Pytamy dziecko, w jakiej sytuacji rozumienie słów było najłatwiejsze.
Zabawa „Głuchy telefon” – powtórz następnej osobie usłyszany szept. Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu. Osoba, która rozpoczyna zabawę mówi wymyślone słowo lub zdanie do lewego ucha siedzącej obok osoby – ostatnia osoba wypowiada na głos „przekazywane” słowo. Następnie „runka” przebiega w stronę prawego ucha każdej osoby.

11. Wyróżnianie melodii mówienia

Kiedy słyszysz zdania pytające? Kiedy słyszysz zdania rozkazujące? Prezentujemy zdania: „Czy lubisz lody?”, „Zatrzymaj się!”.

12. Rozpoznawanie natężenia głosu: szeptu, głośnego mówienia, naturalnego mówienia (natężenie umiarkowane).

Prezentujemy:
szept np. „Lubię spokój w naszym domu.”
głośne mówienie np. „Chodźmy na spacer!”
naturalne (umiarkowane natężenie głosu) np. „Widzę otwarte okno”.
Dziecko słucha i określa, czy słyszało np. szept, (…).
Życzymy radosnej zabawy!

Przejdź do treści