Delfinkowy angielski

Zajęcia z języka angielskiego przebiegają pod hasłem ‘ubrania’ oraz ‘pogoda’.  Utrwalamy następujące słownictwo w przeróżniastych zabawach oraz grach : jumper, cap, hat, trousers, skirt, dress, shorts, sandals, shoes,  t-shirt, coat, rainy, sunny, cold, hot. Śpiewamy „I’m going out to play” oraz recytujemy „My family”.

Przejdź do treści