“Co z czego otrzymujemy?”- Niedźwiadki

Dzieci z grupy Niedźwiadki w tym tygodniu zajmowały się tematyką “Co z czego otrzymujemy?”. Interesowały się surowcami: gliną i piaskiem, skąd mamy wełnę, po co uprawia się kukurydzę i buraki cukrowe. Dzieci poznały historyjkę “Od ziarenka do bochenka”, różne rodzaje pieczywa oraz co można wytworzyć  z mleka. Poradziły sobie z porządkowaniem różnych produktów, wykonywały ćwiczenia na kartach pracy rozwijające logiczne myślenie, umiejętności językowe, matematyczne, sprawność manualną, kreatywność artystyczną.

 

Przejdź do treści