Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

Z radością informujemy, że Wojewódzka Kapituła Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie,

po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracypodjęła decyzję o nadaniu Certyfikatu – „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Przedszkola Miejskiego w Lubawie

      Wojewódzka Kapituła potwierdziła, że przedszkole spełniło wymogi procedury przynawania cerftyfikatu. Placówka tworzy klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Przedszkole Promujące Zdrowie, to placówka, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród dzieci. Wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włączając również rodziców.

Przejdź do treści