Bezpieczni na drodze

Pingwinki omawiają tematykę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Doskonalą przy tym precyzyjność wycinania oraz utrwalają poznane figury geometryczne. Natomiast zabawa “w kole i z kołem” pozytywnie wpłynęła na integrację grupy i sprawność fizyczną przedszkolaków.

Dzieci siedzą na dywanie i trzymają hula-hop, tworząc w ten sposób tor przeszkód.

Dzieci siedzą przy stoliku i wycinają kontury wcześniej pokolorowanych znaków drogowych.

Dzieci utrwalają figury geometryczne poprzez wskazywanie odpowiedniego kształtu znaku drogowego.

Grupa dzieci siedzi na dywanie i prezentuje własnoręcznie wykonane znaki drogowe.

Przejdź do treści