WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM RODZICÓW, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ WSPIERANIA RODZINY W DZIAŁANIACH OPIEKUŃCZYCH NAD MAŁYMI DZIEĆMI ORGAN PROWADZĄCY – URZĄD MIASTA LUBAWA, PODJĄŁ  DZIAŁANIA KTÓRYCH REZULTATEM JEST UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO.  POWSTANIE ŻŁOBKA UMOŻLIWI WIELU RODZICOM GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO, A POCIECHOM ZOSTANĄ STWORZONE WARUNKI  DO OPTYMALNEGO ROZWOJU ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI DZIECKA.

zlobek