Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie w Lubawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  przedszkole.lubawa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie w Lubawie
14-260 Lubawa

 1. Rzepnikowskiego 9
  Tel: 89 645 24 46
  e-mail:przedszkole@lubawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości czcionki
 • skalę szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • podkreślenie linków
 • czytelną czcionkę
 • skróty klawiszowe:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30

Deklarację sporządzono przez Wicedyrektora Przedszkola Grażynę Boczek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grażyna Boczek
e-mail: zastepca.przedszkole@onet.pl
Telefon: 89  645 24 46

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Przedszkola Miejskiego

 • Aby dostać się do budynku przedszkola przy ul. Rzepnikowskiego 9, należy pokonać jedną z dwóch furtek, następnie wejściem głównym, pokonując trzy stopnie  (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) lub bocznym, które nie posiada barier architektonicznych. Placówka posiada drzwi otwierane ręcznie,                    z blokadą. Wejście główne od strony zewnętrznej otwierane są przy pomocy czytnika elektronicznego, od strony wewnętrznej kodem. Wejście boczne również posiada blokadę w wyznaczonych godzinach, aby dostać się do środka należy użyć dzwonka.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby wejść na wyższy poziom lub niższy do szatni, trzeba pokonać schody. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
 • W odległości 30 m znajduje się parking miejski posiadający miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym za zgodą dyrektora placówki.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Przedszkola Miejskiego przy ul. Św. Barbary 45

 • Wejście na teren przedszkola przy ul. Św. Barbary 45 jest jedno i nie posiada barier architektonicznych. Pomieszczenia przedszkolne (sale dydaktyczne, szatnia, gabinety) znajdują się na jednym poziomie. Filia nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym za zgodą dyrektora placówki.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej