Nauczyciel mianowany lubi ciekawą książkę, doświadczenia kulinarne, dobry film.