Pojęcie terapii początkowo związane z medycyną, dziś weszło na stałe do terminologii pedagogiki i oznacza różnego rodzaju oddziaływania np.: stymulacja rozwoju dziecka, nadawanie mu społecznie pożądanego kierunku, ożywienie potencjalnych możliwości dziecka w celu wyrównania występujących braków, korygowaniu zaburzeń. W oddziaływaniu terapeutycznym pedagoga korygowanie zaburzeń odbywa się głównie za pomocą środków pedagogicznych, a więc odpowiednio dobranych sytuacji wychowawczych, w których przez gry, zabawy, inscenizacje, improwizacje, przydział funkcji mogących pełnić terapeutyczną rolę, stwarza się dziecku korzystne warunki rozwoju. Zabawa jest naturalną formą aktywności dziecka charakterystyczną dla wieku przedszkolnego. To jedna z najważniejszych „sił napędowych” rozwoju dziecka, odpowiadająca jego potrzebom. Zabawa to działalność wykonywana dla przyjemności, to przyjemne spędzenie czasu. Zabawa dostarcza dziecku zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń.