Podczas zajęć dodatkowych bawiliśmy się w wyszukiwanie wzorów literopodobnych o takim samym lub podobnym kształcie, kolorowaliśmy je i wycinaliśmy. Układaliśmy wzory z kolorowych elementów piankowych – takie same obrazki, jak we wzorze i takie, jakie sobie wymyśliliśmy. Te zabawy ćwiczyły naszą spostrzegawczość i sprawność naszych rąk.