Angażowanie dzieci w twórczą zabawę, pobudzanie ich naturalnej ciekawości świata, poszerzanie wyobraźni, rozwijanie twórczego myślenie i mowy.