Kotek, piesek, żółwik, rybka czy domek lub mostek – to obrazki, które układaliśmy z tangramu. Jedne były łatwiejsze, inne trudniejsze do układania -ale zawsze można liczyć na pomoc pani.