Rozwój pamięci u dziecka w wieku przedszkolnym przebiega w korelacji z całościowym rozwojem umysłowym i jest kształtowany poprzez czynniki zewnętrzne – warunki, w których żyje dziecko, i oczywiście działania o charakterze edukacyjnym. Trzeba pamiętać o tym, że pamięć u małego dziecka, podobnie jak uwaga, jest mimowolna, a to oznacza, że dziecko nie zapamiętuje po to, aby odtworzyć dany materiał. Przypominanie pojawia się wcześniej niż zamiar wyuczenia się czegoś na pamięć. W okresie przedszkolnym znacznie powiększa się pojemność pamięci, a od czwartego roku życia zaczyna rozwijać się pamięć dowolna. Dzięki temu, że dziecko poszerza zasób słów, rozwija się pamięć słowno-logiczna. Zadaniem nauczyciela jest m.in. ćwiczenie pamięci trwałej, dzięki której dziecko buduje swoje doświadczenia. Co dziecko zapamiętuje najlepiej? To, co jest związane z obrazem, ruchem i dotykiem, a najbardziej z budzącymi się emocjami. Psychologowie stwierdzili, że bardzo ważnym czynnikiem ułatwiającym uczenie się, w tym zapamiętywanie, jest równomierne wykorzystanie potencjału obu półkul mózgowych. Warto przypomnieć, że lewa półkula odpowiada za: mowę, logiczne myślenie, liczenie, zdolności matematyczne i szeregowanie, prawa natomiast za: rymy, rytm, muzykę, wyobraźnię i obrazy. Jeśli obie półkule mózgowe jednocześnie ze sobą współgrają, współpracują, działają, czyli słowo plus obraz występują razem, to zapamiętuje się szybciej i skutecznej. Poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń, metod i technik zapamiętywania, dzieci mogą rozwijać pamięć, uwagę i koncentrację oraz wyobraźnię. Dziecko w przedszkolu może rozwijać swoją wyobraźnię poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, słuchanie bajek itd. Dzieci uczą się tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy więc odpowiednio je stymulować.

Jeśli dziecko chce rysować, malować, lepić, konstruować, tworzyć, śpiewać, tańczyć, marzyć, słuchać muzyki relaksacyjnej, biegać, raczkować, jeździć na rowerze, wykonywać proste ćwiczenia ruchowe itp., to trzeba mu pozwalać to robić, ponieważ to wszystko ogromnie może wspomóc umiejętności uczenia się małego dziecka. Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko to, co robią.

Pięćdziesiąt procent zdolności do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia. Kolejne trzydzieści procent wykształca się do 8 roku życia. Podczas tych decydujących lat tworzą się drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność uczenia się. Po ukończeniu przez dziecko dziesięciu lat dendryty, które nie wytworzyły połączeń, obumierają. Natura zbudowała mózg w taki sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowieka potrafi on przyswajać informacje z niezwykłą szybkością i bez najmniejszego wysiłku. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny ma więc ogromny wpływ na przyszły proces uczenia się, są to w tej kwestii najważniejsze lata życia. Jeśli wcześnie będzie się wzbogacać inteligencję dziecka – od chwili jego urodzenia do ukończenia dziesiątego roku życia – to podczas tych kilku pierwszych lat życia będą tworzyć się w mózgu dziecka główne drogi nerwowe umożliwiające mu naukę przez całe życie.
Zabawy ćwiczące pamięć wzrokową dziecka (związane tematycznie z tekstem):
• „Znajdź różnice” – Przedstawiamy dziecku dwa prawie identyczne rysunki ilustrujące nasz tekst i prosimy, aby odnalazł i dorysował szczegóły, którymi różnią się te rysunki.
•„Puzzle” – Przygotowujemy obrazki związane z tekstem, oglądamy i omawiamy je z dzieckiem, następnie tniemy na części (im starsze dzieci, tym więcej elementów) i polecamy dziecku złożenie obrazka w całość.
•„Obrazki” – Dobieranie obrazków do kolejnych fraz wiersza.
•„Krzyżówka” z hasłem to jedna z ulubionych form zabaw dzieci (5-, 6-latki). Treść zadań krzyżówki dotyczy oczywiście naszego tekstu, a hasło – to jego tytuł lub imię głównego bohatera.
Zabawy doskonalące pamięć słuchową:
•„Co zapamiętałeś?” – Odpowiedzi na pytania po wysłuchaniu opowiadania, bajki lub tekstu wiersza.
• „Czyj to głos?” – Rozpoznawanie głosów zwierząt występujących w tekście.
•„Kto to powiedział?” – Rozpoznawanie imienia bohatera na podstawie jego wypowiedzi.
•„Jaka to piosenka”? – Rozpoznawanie po wysłuchaniu krótkiego fragmentu muzycznego.
•„Powtórz rytm” – Wyklaskiwanie, wytupywanie rytmu.
•„Sylabinki” – Rytmizowanie tekstu przeznaczonego do nauki.

Nie zapominajmy o tym, że dziecko w wieku przedszkolnym ma wzmożoną potrzebę ruchu; można to też wykorzystać przy nauczaniu tekstów. Dziecko o wiele szybciej i z większą ochotą zapamięta tekst, który będzie mu się kojarzył z ruchem:
•„Podaj dalej” – Zabawę rozpoczyna (na początku) rodzic; mówi pierwszy wers wiersza i rzuca piłkę do dziecka. Ono mówi drugi wers i podaje dalej. Ta zabawa bardzo mobilizuje do szybkiego przypominania, nadaje się dla pięcio- i sześciolatków,
•Kojarzenie konkretnego ruchu z danym tekstem. Zabawa polega na tym, że każde dziecko do określonego krótkiego fragmentu tekstu (jeden, dwa wersy) dodaje swój ruch, który powtarza. W trakcie powtarzania tekstu dzieci świetnie kojarzą zapamiętany ruch.
•Szukanie rytmu w tekście. Zabawa polega na tym, że znów „dzielimy” wiersz między uczestników zabawy (po jednym, dwa wersy). Każde dziecko, rytmizując tekst, dołącza ruch rąk (ale w miejscu) – machanie, klaskanie, klepanie, pstrykanie palcami, nóg (tupanie, pięta – palce, wysuwanie stóp do przodu, do tyłu), głowy (do przodu, do tyłu, na boki, kręcenie szyją) i inne ruchy wymyślone przez dziecko. Wszyscy te ruchy powtarzają; jest to znakomita zabawa, pełna radosnych emocji, dzięki którym tekst zostanie szybko zapamiętany.