Należy zadbać o to, by dzieci niepełnosprawne nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista.

Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak uprzedza, a niepewność skazują często osoby sprawne inaczej i ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie już od dzieciństwa.

Celem grupy integracyjnej w placówce jest włączenie dzieci z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnianie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przyniesie korzyści dzieciom w normie intelektualnej, jak i niepełnosprawnym.

Życie w grupie rówieśników stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności:

 • uświadamia dziecku jego możliwości, trudności i ograniczenia,
 • chroni dzieci z deficytami rozwojowymi przed izolacją,
 • daje im szansę poznawania siebie i swoich mocnych stron,
 • wykształca motywację do pracy nad trudnościami,
 • daje szansę przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w grupie,
 • umożliwia rozwój samodzielności życiowej i stymulacji poznawczej.

Dzieci w normie intelektualnej dostarczają prawidłowych wzorców, a co za tym idzie, odgrywają rolę wspomagającą w stymulowaniu rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów. Poza tym dzieci w normie intelektualnej uczą się w naturalnych warunkach właściwego stosunku do niepełnosprawności. Takie kontakty uczą tolerancji, wrażliwości i otwartości, rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, chodź mają różne możliwości.

Aby dzieci mogły w pełni skorzystać ze swoich możliwości, muszą czuć się bezpieczne, świadome swojej wartości i swoich słabości, mieć pozytywną wizję swojego życia i świata. Musimy pamiętać o tym, że dziecko musi najpierw zaistnieć emocjonalnie i społecznie, a dopiero później intelektualnie i zadaniowo.

Oto hierarchia zajęć w grupie:

 • Zajęcia integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne:

– zabawy pomagające wejść dziecku do grupy,

– zajęcia pomagające dostosować się do zasad obowiązujących w grupie,

 • Zajęcia poprawiające samodzielność i niezależność,
 • Zajęcia rozwijające talenty i zdolności dziecka,
 • Zajęcia usprawniające i korygujące,
 • Zajęcia poszerzające zakres wiedzy i umiejętności dziecka.

W pracy z grupą, w której znajdują się dzieci z dysfunkcjami należy pamiętać o zapewnieniu prawidłowego rozwoju indywidualnego

i harmonijnego. Należy pomóc zbudować pozytywny obraz siebie, poprzez odkrycie uzdolnień czy szczególnych cech osobowości.

Najważniejsze jest to, by zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju, nie niszcząc jego indywidualności i nie wiązać z nim oczekiwań, które ono nie może spełnić.

 

 

 

Opracowała: Grażyna Boczek