Nasze kolejne zajęcia – to zabawy z kółeczkami. Z kolorowych kółek można zrobić wiele obrazków – my zrobiliśmy samochody i jabłuszka. przy pracy towarzyszyła nam muzyka i ruch przy niej. Taki sposób pracy nazywa się metodą Doroty Dziamskiej.
„Edukacja przez ruch”- to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat.Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Każde takie zajęcia zawierają:
a) ćwiczenia mające charakter graficzny lub manipulacyjny; rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała.
b) swobodne wykorzystanie różnych technik plastycznych.
c) zestawienie indywidualnych kart pracy w prezentację grupową, przeprowadzenie rozmów na ich temat.
d) wykorzystywanie powstałych kart pracy przy analizie.
Poprzez pracę tą metodą dziecko zyskuje: – sprawność grafomotoryczną – umiejętność współpracy grupowej – możliwość odreagowania stresów spowodowanych niepowodzeniami